Frissítve: 2021.10.08.

A személyes adatait ezen a weboldalon a Novartis Hungária Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., a továbbiakban: „Novartis”) kezeli. A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a „Novartis”, illetve a többes szám első személyben használt névmások („mi”, „nekünk”, stb.) a Novartis Hungária Kft.-re vonatkoznak.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, amelyből megtudhatja, hogyan gyűjtünk információkat (a továbbiakban: „személyes adatok”) azokról a személyekről, akik ellátogatnak a honlapunkra, hogyan tároljuk és használjuk fel ezeket a személyes adatokat, és hogyan tartjuk tiszteletben az ön adatvédelmi jogait.

A jelen Adatvédelmi tájékoztatót időről időre frissítjük, és az új változatot feltöltjük a weboldalra.

1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk a weboldalon?

A weboldalon történő regisztráció során a regisztrációs lapon megadott adatokat, így a nevét, munkahelyi e-mail címét és szakterületét gyűjtjük. Emellett például a következő esetekben és módon gyűjtünk adatokat: (i) az eseményeken, amelyeken részt vesz, illetve egy beszélgetés vagy felmérés megválaszolása során; és (ii) a velünk folytatott ismertetési, tudományos és egészségügyi tevékenységekre/kommunikációra vonatkozó információkat, ideértve a potenciális jövőbeli kommunikációt is.

Amennyiben a Novartis egy képviselőjével kíván kapcsolatba lépni, úgy elkérjük a nevét, munkahelyi e-mail címét és munkahelyi irányítószámát.

Ha a weboldalra a Novartistól kapott e-mailben megadott linkre kattintva jutott és engedélyezte a teljesítmény cookie-kat, akkor egy kizárólag a Novartis és tagvállalatai által azonosítható titkosított azonosítón keresztül nyomon követjük, hogy milyen tartalmakat jelenít meg és a weboldal mely funkcionalitásait használja.

2. Miért gyűjtünk személyes adatokat a weboldalon?

A weboldalon a következő célokból gyűjtünk személyes adatokat:

 • a tartalomhoz való hozzáférés nyomon követésére;
 • azért, hogy releváns, megfelelő és naprakész információkkal szolgáljunk a betegségekről, gyógyszerekről, valamint a termékeinkről és szolgáltatásainkról;
 • lehetővé tegyük, a regisztrációt annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon a termékeinkről, programjainkról, a megbeszélésekről és rendezvényekről, valamint az érdeklődésének megfelelő terápiás területekről;
 • hozzáférést biztosítsunk a képzési moduljainkhoz, melyek révén egyes szolgáltatásokat nyújthat számunkra;
 • meghívjuk az általunk támogatott rendezvényekre vagy ismertető eseményekre (pl. egészségügyi rendezvények, előadások, konferenciák);
 • lehetővé tegyük, hogy a Novartis képviselőjével kapcsolatba lépjen;
 • a weboldalon és más kommunikációs csatornákon, pl. e-mailben önnek kínált tartalom és szolgáltatások fejlesztése és egyes esetekben személyre szabása céljából;
 • a weboldal elemzése, adminisztrációja, biztonsága és optimalizálása céljából.

Előfordulhat, hogy a személyes adatait a https://www.novartis.hu/adatvedelmi-iranyelvek weboldalon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt egyéb célokból is kezeljük.

3. Milyen alapon használjuk a személyes adatait?

A személyes adatait kizárólag megfelelő indokkal és a következő esetekben kezeljük:

 • az előzetes hozzájárulása birtokában (pl. promóciós és marketing tartalmú e-mailek küldése céljából, és egyes esetekben azért, hogy a weboldal használatának nyomon követése segítségével személyre szabott kommunikációval keressük meg);
 • az adatkezelés azért szükséges, hogy teljesíteni tudjuk az önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinket, vagy meg tudjuk tenni a szerződéskötést megelőző, kérése szerinti lépéseket (pl. ha szolgáltatást nyújt a Novartis részére);
 • az adatkezelés azért szükséges, hogy eleget tegyünk jogszabályi vagy szabályozói kötelezettségeinknek (pl. a termékeinkre vonatkozó biztonságossági információk küldése esetén);
 • az adatkezelés jogos érdekeink miatt szükséges, és indokolatlanul nem érinti az ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságait.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a személyes adatait a fenti utolsó célból kezeljük, úgy mindig igyekszünk a jogos érdekeink és a magánélete közötti egyensúlyt fenntartani. A jogos érdekek alapján folytatott adatkezelés célja lehet például:

 • a költséghatékony szolgáltatások kiaknázása (pl. az adatkezeléshez a szállítók által kínált bizonyos platformok alkalmazása mellett döntünk);
 • a Novartis humán- és pénzügyi erőforrásainak kezelése, és az egészségügyi szakemberekkel való kapcsolataink optimalizálása;
 • a Novartis gyógyszeripar területén végzett innovációinak előmozdítása;
 • biztosítani, hogy a betegek jól tájékozott egészségügyi szakemberek technikai és szakmai véleménye szerinti megfelelő gyógyszert kapjanak;
 • termékeink és szolgáltatásaink ajánlása ügyfeleink részére;
 • csalás vagy bűncselekmények, illetve szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatos visszaélések megakadályozása, valamint az informatikai rendszerünk, architektúránk és hálózatunk biztonságának megőrzése;
 • vállalatunk vagy eszközeink bármely részének értékesítése, vagy ezek megvásárlásának elősegítése harmadik fél részére; és
 • a vállalati és társadalmi felelősségvállalást illető célkitűzéseink megvalósítása (köztük a Novartis Csoporton belül folytatott hatékony globális üzleti menedzsmentje, különösen a személyes adatok egyes tagvállalatokon belüli megosztásával).

Amennyiben a jogszabály előírja a Novartis részére a személyes adatai kezelését, úgy a személyes adatok megadása jogszabályi előírás. Más esetekben a személyes adatokat az ön és a Novartis között fennálló szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében kell megadnia. A személyes adatok megadása minden további esetben önkéntes, de amennyiben ezt megtagadja előfordulhat, hogy a Novartis nem tudja teljesíteni a fenti tevékenységeket és műveleteket, melyek a kölcsönös együttműködéshez szükségesek.

4. Kik férhetnek hozzá a személyes adataihoz, és kiknek továbbítjuk azokat?

Nem adjuk el, osztjuk meg vagy továbbítjuk más módon a személyes adatait a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt harmadik feleken kívül másoknak.

Tevékenységünk során és a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett célokból, az alábbiak szerint biztosíthatunk hozzáférést az 5. pontban meghatározott harmadik felek és az alábbi címzettek számára személyes adataihoz vagy továbbíthatjuk azokat részükre, amennyiben a célok elérése érdekében ez szükséges:

 • a munkatársaink (ideértve a Novartis Csoport munkatársait, részlegeit és más vállalatait);
 • a részünkre szolgáltatásokat nyújtó és termékeket szállító szolgáltatók és szállítók;
 • az informatikai rendszereket, felhő alapú szolgáltatásokat és adatbázisokat biztosító szolgáltatók és tanácsadók;
 • a velünk közösen termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló üzleti partnerek;
 • bármely olyan harmadik személy, aki részére engedményezzük, illetve akire átruházzuk bármely jogunkat vagy kötelezettségünket;
 • vállalatunk vagy eszközeink bármely részének értékesítése vagy átruházása esetén tanácsadóink és külsős ügyvédeink.

A fenti harmadik feleknek szerződéses kötelezettségük a személyes adatai bizalmas jellegét és biztonságát az irányadó jogszabályoknak megfelelően megőrizni.

Személyes adataihoz – ha ezt a vonatkozó jogszabályok előírják számunkra, illetve kérésük esetén – bármilyen nemzeti és/vagy nemzetközi felügyeleti, bűnüldöző, közfeladatot ellátó szerv vagy bíróság is hozzáférhet, vagy azokat ilyeneknek továbbíthatjuk.

Emellett az öntől gyűjtött személyes adatok kezelése, elérése vagy tárolása a Novartis székhelye szerinti országtól eltérő országokban is történhet, amelyek nem biztos, hogy azonos fokú védettséget nyújtanak a személyes adatoknak.

Emellett az öntől gyűjtött személyes adatok kezelése, elérése vagy tárolása a Novartis székhelye szerinti országtól eltérő országokban is történhet, amelyek nem biztos, hogy azonos fokú védettséget nyújtanak a személyes adatoknak. Amennyiben személyes adatait más joghatóságokban lévő külső vállalatoknak továbbítjuk, személyes adatai védelmét (i) a Novartisra irányadó adatvédelmi törvényekben előírt szintű védelem alkalmazásával, (ii) a szabályzatainknak és normáinknak megfelelő eljárással, valamint (iii) az Európai Gazdasági Térségbe tartozó Novartis címzettek esetén (azaz az EU Tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia, együttesen: „EGT”) eltérő rendelkezés hiányában személyes adatainak általános szerződési feltételek alapján történő továbbításával biztosítjuk. Az alábbiakban foglalt jogai gyakorlásával további tájékoztatást kérhet személyes adatok nemzetközi továbbításával kapcsolatban és másolatot kérhet a megfelelő alkalmazott garanciákról.

A személyes adatok Novartis Csoporton belüli továbbításával kapcsolatban a Novartis Csoport kötelező erejű vállalati szabályokat fogadott el, amelyek az európai jogszabályi előírások által biztosított alapelvek, szabályok és eszközök rendszerét képezik az adatvédelem hatékony szintjének biztosítása érdekében a személyes adatok EGT-n, Svájcon és Nagy Britannián kívüli továbbítása esetén. A Novartis kötelező erejű vállalati szabályairól a https://www.novartis.hu/adatvedelmi-iranyelvek oldalon olvashat részletesen.

5. A következő harmadik felekkel osztjuk meg a személyes adatait:

A személyes adatait a következő harmadik felekkel osztjuk meg:

 • [WebDream Magyarország Kft]
 • KALTURA EUROPE LTD (a SaaS platform tulajdonosa)
 • Infosys (üzemeltetési támogatás)

Felhívjuk figyelmét, hogy adatait számos más címzettel is megoszthatjuk (pl. a Novartis Csoport egy másik tagjával, amennyiben az adatokat gyűjtő és felhasználó tag nem ugyanaz), de ekkor is, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban a későbbiekben meghatározott szigorú feltételek mellett.

6. Hogyan védjük a személyes adatait?

Megtettük a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy megőrizzük személyes adatai megfelelő szintű biztonságát és bizalmasságát.

Ezen intézkedések figyelembe veszik:

 1. a tudomány és technika állását;
 2. a megvalósítás költségeit;
 3. az adatok jellegét; valamint
 4. az adatkezelés kockázatát.

Ennek célja, hogy megvédjük azokat a véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéstől vagy megváltoztatástól, a véletlen elvesztéstől, az illetéktelen közléstől vagy hozzáféréstől, valamint az adatkezelés egyéb törvénytelen módozataitól.

Emellett a személyes adatai kezelése során a következő kötelezettségeknek felelünk meg:

 • kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk, amelyek alkalmasak és relevánsak a fenti célok teljesítésére, és nem túlzó mértékűek;
 • biztosítjuk, hogy személyes adatai mindig naprakészek és pontosak legyenek (az utóbbi érdekében kérhetjük, hogy az önről tárolt személyes adatokat erősítse meg, illetve az adatai változása esetén tájékoztasson minket, hogy személyes adatai naprakészek legyenek); valamint
 • az önre vonatkozó, önkéntesen megadott különleges adatokat az irányadó adatvédelmi szabályoknak megfelelően és szigorúan a fentiekben felsorolt célokból kezeljük, melynek során az adatokhoz kizárólag meghatározott személyek férhetnek hozzá és kezelhetik azokat, amiért egy olyan képviselőnk tartozik felelősséggel, akit szakmai titoktartás köt.

7. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatait?

A személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg ez azon cél eléréséhez szükséges, amely célra azokat gyűjtöttük, illetve amíg erre a jogi és hatósági előírásoknak való megfeleléshez és a https://www.novartis.hu/adatvedelmi-iranyelvek oldalon található Adatvédelmi tájékoztató értelmében szükséges.

8. Milyen jogok illetik meg és hogyan tudja ezeket gyakorolni?

A törvényi előírásokban ismertetett körülmények és korlátok között a következő jogokat gyakorolhatja:

 • joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, ha úgy gondolja, hogy bármilyen önre vonatkozó információ helytelen, elavult vagy hiányos, így kérheti azok helyesbítését vagy frissítését;
 • joga van kérni személyes adatai törlését vagy korlátozni azokat adott adatkezelési kategóriákra;
 • joga van a adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni, mely a visszavonást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti;
 • joga van tiltakozni részben vagy egészben személyes adatai kezelése ellen;
 • joga van tiltakozni a direkt marketing megkeresések ellen; és
 • a titoktartási kötelezettségei figyelembe vételével, anélkül, hogy korlátoznánk joga van az adathordozhatósághoz, azaz a részünkre megadott személyes adatait visszakérni vagy azok továbbítását kérni az ön által megadott címzettnek tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Ha az adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, vagy a fenti jogait kívánja gyakorolni, kérjük küldjön e-mailt a [email protected] email címre.

Ha nem elégedett személyes adatai kezelésével, kérjük címezze kérelmét adatvédelmi tisztviselőnknek a [email protected] e-mail címen, aki kivizsgálja panaszát.

A fent meghatározott jogaidon kívül minden esetben jogod van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) részére. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9–11. Telefonszám: 06-1-391-1400 Email: [email protected].

×

Ask Speakers

×

Medical Information Request